U Vukovaru održana Life CROLIS radionica

U Vukovaru je ovaj tjedan održana LIFE CROLIS radionica, na kojoj je je jedan od partnera Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Nositelj projekta je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a uz Agenciju za plaćanja u projektu sudjeluju i Državna geodetska uprava, Hrvatske šume i Ekonerg Institut za energetiku i zaštitu okoliša. Ova radionica u Vukovaru okupila je stručnjake iz područja prostornog planiranja, praćenja klimatskih promjena i izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova, zaštite okoliša te druge dionike iz javnog i privatnog sektora, a Mladen Majcen i Dario Perešin iz Agencije za plaćanja održali su prezentaciju na temu „Izazovi uspostave ARKOD + (plus) i CROLIS LU slojeva za RH“.

Riječ je o projektu uspostave Nacionalnog informacijskog sustava za zemljište u Republici Hrvatskoj, koji se sufinancira sredstvima iz programa LIFE Europske komisije, a u sufinanciranju dijela troškova provedbe projekta CROLIS sudjeluje i Vlada Republike Hrvatske putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

Vrijednost projekta je 6.248.735,00 eura, a projekt se provodi od 1. listopada 2020. godine do 30. travnja 2024. godine. Sustav CROLIS će biti jedinstven u Europskoj uniji u razvoju sustava praćenja zemljišta i smatra se pilot projektom za demonstraciju tehničkih rješenja za složene probleme konzistentnog, točnog i potpunog praćenja zemljišta.

Ciljevi projekta su razvoj i uspostava prvog višerazinskog i višenamjenskog sustava praćenja zemljišta u Republici Hrvatskoj, omogućavanje primjene podataka iz sustava CROLIS za obračunavanje emisija, izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova prema Europskoj komisiji, Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC), Pariškom sporazumu i u konačnici smanjivanje emisija stakleničkih plinova iz sektora LULUCF, osiguravanje uvjeta koji će vladinim tijelima, donosiocima odluka, stručnjacima, znanstvenicima, nevladinim udrugama i drugim dionicima te široj javnosti omogućiti trajnu primjenu i korištenje sustava CROLIS i pružanje postojane osnove za planiranje i primjenu aktivnosti ublažavanja klimatskih promjena kroz smanjivanje emisija i povećanje ponora stakleničkih plinova u sektoru LULUCF.

Republika Hrvatska je u skladu s međunarodnim i europskim zakonodavnim propisima obvezna izvještavati o šest kategorija zemljišta sektora korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva – šumama, usjevima/nasadima, travnjacima, močvarama, naseljima i ostalom zemljištu uključujući i promjene u tim zemljištima. Zbog toga je u Republici Hrvatskoj sve tipove zemljišta, njihovo korištenje i prenamjenu potrebno georeferencirati i uspostaviti nacionalni informacijski sustav za zemljište u skladu s pravilima međuvladinog tijela za klimatske promjene.

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.