Vino

Cilj mjere

– poboljšanje gospodarske održivosti i konkurentnosti proizvođača vina

– doprinos ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama te doprinos poboljšanju održivosti sustava proizvodnje i smanjenju utjecaja sektora vina u Uniji na okoliš, među ostalim podržavanjem vinogradara u uvođenju okolišno održivijih metoda i uzgojnih praksi

Prihvatljivi korisnici

– vinogradari (fizičke ili pravne osobe) upisane u Vinogradarski registar.

Prihvatljivi troškovi

– troškovi vezani uz zamjenu sorata i/ili premještanje vinograda, troškovi u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom te troškovi vezani za uvođenje ili poboljšanje sustava navodnjavanja kao i modernizacije te digitalizacije vinogradarske opreme. Operacije se mogu provoditi samostalno ili kombinirano logičkim kronološkim redoslijedom, uz uvjet da je rezultat provedbe operacije  strukturna promjena u vinogradu.

Intenzitet i visina potpore

Maksimalni iznos potpore po projektu je EUR 750.000, uz sljedeći intenzitet potpore:

do 50% prihvatljivih troškova za doprinose u naravi,

do 75% prihvatljivih troškova za aktivnosti dokumentirane računima

Sadnja vinograda na nagnutim terenima i na strminama smanjuje rizik od oštećenja od mraza i potiče rast

visoko kvalitetnog grožđa kako rezultat intenzivne sunčeve svjetlosti.

Iz tog razloga, na nagnutim terenima (nagib 16%-26%) i strminama (nagib >26%) daje se veći iznos potpore.

Kod premještanja vinograda dozvoljava se istovremeno postojanje starih i novih nasada na najdulje razdoblje koje ne prelazi tri godine.

Načela kriterija odabira

Agencija provjerava udovoljavaju li Prijave svim uvjetima propisanim pripadajućim zakonodavstvom i Javnim natječajem. U slučaju kada unutar programa ili unutar dostupnog proračuna za ovu mjeru nema dovoljno sredstava za sufinanciranje svih projekata Agencija za plaćanja uzima u obzir rangiranje Prijave provedeno od strane korisnika primjenom prioritetnih kriterija te kontrolira broj ostvarenih bodova. Temeljem navedenog Agencija za plaćanja odabire prihvatljive Prijave.

Ostali uvjeti prihvatljivosti

– korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

– poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru sektorske intervencije.

Godišnja indikativna dodjela financijskih sredstava

2.344.250,00 €

Cilj mjere

– poboljšanje gospodarske održivosti i konkurentnosti proizvođača vina

– poticanje upotrebe nusproizvoda proizvodnje vina za industrijske i energetske svrhe kako bi se doprinijelo zaštiti okoliša

– povećanje utrživosti i konkurentnosti proizvoda od vinove loze razvojem inovativnih proizvoda, procesa i tehnologija, kao i dodavanjem vrijednosti u bilo kojem dijelu lanca opskrbe, uključujući element prijenosa znanja

Prihvatljivi korisnici:

– vinarije odnosno fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar koje se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda iz dijela II Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije

Prihvatljivi troškovi

– troškovi vezani uz izgradnju, stjecanje, iznajmljivanje ili poboljšanje nepokretne imovine, kupnja ili zakup novih strojeva i opreme, istraživanje novih tehnologija i digitalizaciju

procesa rada, stjecanje računalnih softvera i opći troškovi povezani s ulaganjem.

Intenzitet i visina potpore

  • za mikro, mala i srednja poduzeća intenzitet potpore iznosi 50 % prihvatljivih troškova
  • za poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 mil. € potpora iznosi 25 % prihvatljivih troškova
  • za poduzeća s 750 i više zaposlenih ili prometom od 200 mil. € i više s intenzitet potpore iznosi 24% prihvatljivih troškova.

Minimalni iznos potpore po projektu je EUR 5.000

Maksimalni iznos potpore po projektu je:

  • EUR 1.500.000 za mikro, mala i srednja poduzeća
  • EUR 750.000 za poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 mil. €
  • EUR 550.000 za poduzeća s 750 i više zaposlenih ili prometom od 200 mil. € i više

Za poduzeća koja nisu obuhvaćena glavom I. člankom 2. stavkom 1. Priloga Preporuke Komisije

2003/361/EZ, a koja imaju manje od 750 zaposlenika ili promet manji od 200 milijuna EUR, najveći

intenzitet potpore je prepolovljen.

Potpora se ne odobrava poduzećima u poteškoćama ili poduzećima koja imaju nalog za povrat sredstava.

Načela kriterija odabira

Agencija provjerava udovoljavaju li Prijave svim uvjetima propisanim pripadajućim zakonodavstvom i Javnim natječajem. U slučaju kada unutar programa ili unutar dostupnog proračuna za ovu mjeru nema dovoljno sredstava za sufinanciranje svih projekata Agencija za plaćanja uzima u obzir rangiranje Prijave provedeno od strane korisnika primjenom prioritetnih kriterija te kontrolira broj ostvarenih bodova. Temeljem navedenog Agencija za plaćanja odabire prihvatljive Prijave.

Ostali uvjeti prihvatljivosti

– korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

– poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru sektorske intervencije.

Godišnja indikativna dodjela financijskih sredstava

7.822.750,00 €

Cilj mjere

povećanje utrživosti i konkurentnosti proizvoda od vinove loze, posebno razvojem inovativnih proizvoda, procesa i tehnologija, kao i dodavanjem vrijednosti u bilo kojem dijelu lanca opskrbe, uključujući element prijenosa znanja

Prihvatljivi korisnici:

– stručne organizacije (instituti, fakulteti, škole i dr.), organizacije proizvođača, udruženja organizacija proizvođača, sektorske organizacije ili javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna, te udruge proizvođača vina, zadružni savezi (čije su članice najmanje tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina). Međutim, javno tijelo ne smije biti jedini korisnik promotivne mjere.

Prihvatljivi troškovi

– troškovi sudjelovanja u informativnim kampanjama ili sudjelovanje na događanjima, sajmovima i izložbama u državama članicama Europske unije, kao što su troškovi smještaja i dnevnice, naknade za troškove angažiranja stručnjaka radi sudjelovanja na informativnim događanjima, troškove najma prostora, troškovi nabave potrebne opreme, oglašavanje u tisku i medijima, studije tržišta.

Intenzitet i visina potpore

Bespovratna potpora za stvarne troškove informiranja. Udio potpore iznosi 50% prihvatljivih troškova i bit će isti za sve korisnike.

Troškovi za aktivnosti koje ciljaju na određenu marku i za promicanje konzumacije nisu prihvatljivi.

Maksimalni prihvatljivi troškovi po projektu su EUR 100.000.

Minimalni iznos potpore po projektu je EUR 3.000.

Maksimalni iznos potpore po projektu je EUR 50.000.

Načela kriterija odabira

– nakon administrativne kontrole prihvatljivih Prijava, u slučaju kada se utvrdi da unutar programa nema dovoljno sredstava za sufinanciranje svih projekata, bit će sastavljena rang-lista, prema prioritetnim kriterijima.

– operacije se odnose na odgovornu konzumaciju vina i na sustav Unije o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla

– operacije se odnose na više država članica

– operacije se odnose na više upravnih ili vinskih regija

– operacije se odnose na više zaštićenih oznaka izvornosti ili zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla Unije

Ostali uvjeti prihvatljivosti

– korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

– poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru sektorske intervencije.

Godišnja indikativna dodjela financijskih sredstava

18.000,00 €

Cilj mjere

– povećanje utrživosti i konkurentnosti proizvoda od vinove loze, posebno razvojem inovativnih proizvoda, procesa i tehnologija, kao i dodavanjem vrijednosti u bilo kojem dijelu lanca opskrbe, uključujući element prijenosa znanja

Prihvatljivi korisnici

Korisnici mogu biti stručne organizacije, organizacije proizvođača vina, udruženja organizacija proizvođača vina, privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača, sektorske organizacije ili javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna, te privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe).

Troškovi za aktivnosti koje ciljaju na određenu marku i za promicanje konzumacije nisu prihvatljivi.

Prihvatljivi troškovi

– prihvatljivi su troškovi vezani uz promidžbu,  marketing i odnose s javnošću pri objavljivanju u medijima trećih zemalja, izradu i distribuciju promotivnih materijala na tržištima trećih zemalja, sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i drugim međunarodnim događanjima na tržištima trećih zemalja te administrativne troškove u djelu pripreme, provedbe ili praćenja plana aktivnosti.

Intenzitet i visina potpore

Razina EU potpore iznosi do 50% od prihvatljivih troškova, a razina državne potpore proračuna

Republike Hrvatske može iznositi do 30% prihvatljivih troškova.

Maksimalni prihvatljivi troškovi po projektu su do EUR 200.000.

Minimalni iznos EU potpore po projektu je EUR 3.000.

Maksimalni iznos EU potpore po projektu je EUR 100.000.

Maksimalni iznos državne potpore po projektu je EUR 60.000.

Načela kriterija odabira

– nakon administrativne kontrole prihvatljivih Prijava, u slučaju kada se utvrdi da unutar programa nema dovoljno sredstava za sufinanciranje svih projekata, bit će sastavljena rang-lista, prema prioritetnim kriterijima.

– podnositelj prvi put prijavljuje projekt u okviru ove mjere (novi podnositelj)

– podnositelj usmjeren na novu treću zemlju ili novo tržište u trećoj zemlji, za koje nije prethodno primio potporu u okviru ove mjere

– podnositelj prijavljuje projekt s planiranim promotivnim aktivnostima općeg karaktera koje nisu namijenjene isključivo za pojedini proizvod, robnu marku ili za samo jednog proizvođača

Ostali uvjeti prihvatljivosti

– korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

– poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru sektorske intervencije.

Godišnja indikativna dodjela financijskih sredstava

225.000,00 €

 

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.