Mjera 14 – Dobrobit životinja

Mjera 14 sastoji se od tri operacije:

Brošura Mjera 14 – Dobrobit životinja

Provedba Mjere 14 Dobrobit životinja započet će u svibnju 2018. godine, a  potporu ćete moći zatražiti putem jedinstvenog zahtjeva (ili izmjenama ili dopunama već podnesenog jedinstvenog zahtjeva) u podružnici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva je do 15. svibnja 2018. godine. Zahtjev, dopune ili izmjene već podnesenog zahtjeva možete podnijeti  i nakon navedenih rokova zaključno do 11. lipnja 2018. godine, ali se u tom slučaju umanjuje visina plaćanja za 1% po danu kašnjenja.

Obvezno razdoblje za provedbu Mjere 14 je jedna kalendarska godina no u 2018. godini obvezno razdoblje iznimno započinje od datuma podnošenja zahtjeva za ulazak u sustav potpore i traje do 31.12.2018.

Iz istog razloga ćete i potporu ostvariti samo za razdoblje od dana podnošenja zahtjeva do 31.12.2018. godine.

Uvjeti koje morate ispunjavati kako biste ostvarili potporu su sljedeći:

  • upis u Upisnik poljoprivrednika
  • upis stoke u JRDŽ i ostale propisane upisnike te propisno označavanje stoke
  • pravodobno podnošenje jedinstvenog zahtjeva i potrebne popratne dokumentacije
  • omogućavanje provedbe kontrola na terenu
  • poštivanje pravila višestruke sukladnosti na cjelokupnom poljoprivrednom gospodarstvu

Obavezno je da se na cijelom gospodarstvu koje je definirano JIBG-om, u uzgoju i držanju pojedine kategorije životinja, pridržavate propisanih obveza prema odabranom zahtjevu. To znači da ne možete birati da li ćete se pridržavati dobrobiti u cijelom objektu, dijelu objekta ili samo u nekoliko objekata nego se odabrani zahtjev dobrobiti za pojedinu kategoriju životinja obvezno provodi na cijelom gospodarstvu definiranom JIBG-om.

Kombiniranje Mjere 14 Dobrobit životinja sa operacijom 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja nije moguće.

Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17)
Pravilnik o zaštiti životinja koje se uzgajaju u svrhu proizvodnje (NN 44/10)

M14 Dobrobit životinja – Obrasci