Mjera 5. Potpore za ublažavanje gubitaka nastalih u objektima za klanje svinja i preradu svinjskog mesa iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala

Program državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala

Pravilnik o provedbi Mjere 5. iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala

Izjava Mjera 5

Zahtjev za upis u evidenciju korisnika Zajedničke organizacije trzišta

Provedbom Mjere 5. omogućit će se dodjela potpore primarnim proizvođačima u sektoru svinjogojstva kako bi se nadoknadila tržišna vrijednost za životinje otpremljene na klanje iz objekata u zoni III, ali i potpora objektima za klanje svinja i preradu svinjskog mesa na području iste.

Mjerom 5. uređuje se dodjela državne potpore na temelju Uredbe Komisije (EU) br. 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 2023/2831, 15.12.2023.).

Prihvatljivi korisnici potpore iz Mjere 5. su mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472 koja se bave klanjem svinja i/ili preradom svinjskog mesa, te udovoljavaju sljedećim uvjetima:

  • upisana su u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla (u daljnjem tekstu: Upisnik odobrenih objekata) u Odjeljak I – Meso domaćih kopitara i papkara i/ili Odjeljak V – Mljeveno meso, mesni pripravci, strojno otkošteno meso i/ili Odjeljak VI – Mesni proizvodi i/ili Odjeljak XII – Topljene životinjske masti i čvarci
  • u Upisniku odobrenih objekata kao SANTE djelatnost imaju naznaku „PP“
  • područje na kojem se nalazi objekt korisnika Rješenjem o određivanju zona ograničenja i zaraženih zona zbog izbijanja afričke svinjske kuge od 20. prosinca 2023. godine određeno je kao zona ograničenja III zbog izbijanja afričke svinjske kuge.

Iznos potpore utvrđuje se sukladno službenim podatcima u prihvatljivom razdoblju  od 1. srpnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine tijekom trajanja ograničenja prometa i ograničenja proizvodnje određenih proizvoda u odnosu na isto referentno razdoblje 2022. godine kako slijedi:

  • u slučaju prihvatljivog korisnika koji u Upisniku odobrenih objekata kao SANTE djelatnost ima „SH“ temeljem smanjenja ukupne težine zaklanih svinja množene sa jediničnim iznosom od 0,15 eur/kg (u izračunu težine zaklanih svinja, masa svinjskih trupova evidentirana na liniji klanja iskazuje se kao težina živih svinja koristeći prosječan randman prema podatcima Državnog zavoda za statistiku koji iznosi 78 %)
  • u slučaju prihvatljivog korisnika izuzev onog koji kao SANTE djelatnost ima „SH“ temeljem smanjenja količine sirovine unesene u aplikaciju VETI  množene sa jediničnim iznosom od 2,25 eur/kg

Zahtjev za potporu popunjava se putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Uz Zahtjev podnositelj je dužan na računalu u potpunosti popuniti obrazac Izjave koji može preuzeti na gornjem linku.

Zahtjev i Izjavu podnositelj je dužan ispisati, ovjeriti potpisom za fizičke osobe i dodatno pečatom ukoliko se radi o pravnoj osobi te dostaviti preporučenom pošiljkom na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Mjera 5. Potpore za ublažavanje gubitaka nastalih u objektima za klanje svinja i preradu svinjskog mesa«.

Podnositelji koji nemaju pristup AGRONET-u dužni su prije popunjavanja Zahtjeva, na računalu popuniti, ispisati i potpisom te pečatom za pravne osobe, ovjeriti obrazac Zahtjeva za upis u evidenciju korisnika zajedničke organizacije tržišta, koji može preuzeti na gornjem linku te ga dostaviti preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Zahtjev za upis u evidenciju korisnika zajedničke organizacije tržišta«.

Po upisu podnositelja u Evidenciju korisnika zajedničke organizacije tržišta Agencija za plaćanja odobrit će pristup podnositelju u AGRONET te mu putem elektroničke pošte na e-mail adresu navedenu na obrascu  Zahtjeva za upis u evidenciju korisnika zajedničke organizacije tržišta dostaviti korisničko ime i zaporku pomoću kojih pristupa AGRONET-u.

Navedeni Zahtjevi i Izjava podnose se u roku od 20 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika odnosno do 7. svibnja 2024. godine.

 

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.