Mjera Restrukturiranje i konverzija vinograda

Glavni cilj mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda je povećanje konkurentnosti proizvođača vina kroz modernizaciju vinogradarskih tehnika, promicanje visoko kvalitetnih vinograda i proizvodnju vina prema potrebama i preferencijama potrošača. Potpora za ovu mjeru može se odobriti za aktivnosti koje obuhvaćaju; zamjenu sorte/sorata (uključujući i cijepljenje), premještanje vinograda, te poboljšavanje vinogradarskih tehnika.

Nacionalni program pomoći sektoru vina za radoblje od 2019. do 2023.

Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (NN 49/1573/17, 39/18)

Natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda (NN 45/18) – zatvoren

Vezani dokumenti

Mjera Restrukturiranje i konverzija vinograda
Pregled korisnika za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda, 31.10.2018.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin