Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme NN 66/2019

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 10.7.2019. u Narodnim novinama broj 66/2019 natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog radnika.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: „Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme“.

Sve detaljne informacije možete pogledati ovdje.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin