Podmjera 19.1. Pripremna pomoć

Korisnici su lokalne akcijske grupe (koje su odobrene i koje nisu odobrene unutar IPARD programa).

Pravilnik o provedbi podmjere 19.1. u okviru mjere 19 “LEADER – CLLD” (NN 43/15)

Vezani dokumenti

Pitanja i odgovori korisnika 19.1
Podnosenje Zahtjeva za potporu_operacija 19.1.1
PREDLOSCI i UPUTE
Promjena Zahtjeva za potporu 19.1 nakon podnosenja Zahtjeva za isplatu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin