Podmjera 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije

 

Korisnici su nositelji projekta sa područja LAG-a (koji su podnijeli zahtjev LAG-u) i odabrani LAG-ovi unutar podmjere 19.2.

Pravilnik o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar clld strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 96/17, NN 53/18)   

Natječaji za provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS)

 

Vezani dokumenti

VODIČ ZA KORISNIKE ZA UNOS PRIGOVORA PUTEM AGRONET

Godišnje izvješće o radu LAG-a
Vodič za odabrane LAG-ove – Zahtjev za promjenu – Podmjera 19.2
Projekcija TO Plan provedbe LRS_smanjenje alokacije_tehnika usklađivanja
Projekcija TO_Plan provedbe LRS_povećanje alokacije _tehnika usklađivanja
MB_JLS
Obrazac – Izjava o nepristranosti i povjerljivosti
DOKUMENTACIJA I PRILOZI (Zahtjev za promjenu_Odabir LAGova)
ARHIVA 19.2

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin