Podmjera 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije

Korisnici su nositelji projekta sa područja LAG-a (koji su podnijeli zahtjev LAG-u) i odabrani LAG-ovi unutar podmjere 19.2.

Pravilnik o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar clld strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 96/17, NN 53/18)   

Natječaja za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« – provedba tipa operacije 19.2.1. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« (NN 50/16)ZATVOREN

Vezani dokumenti

Obrazac – Izjava o nepristranosti i povjerljivosti
LAG-ovi s popisom pripadajućih JLS
Godišnje izvješće o radu LAG-a
DOKUMENTACIJA I PRILOZI (Zahtjev za promjenu Odabir LAG-ova)
Konačna rang lista operacija 19.2.1. 1. Natječaj
Konačni izvještaj o provedenom Natječaju_tip operacije 19.2.1
Privremena rang lista_operacija 19.2.1
Privremeni izvještaj_operacija 19.2.1
Projekcija TO Plan provedbe LRS smanjenje alokacije tehnika usklađivanja final
Projekcija TO Plan provedbe LRS povećanje alokacije tehnika usklađivanja final
Vodic za odabrane LAG-ove – Zahtjev za promjenu – Podmjera 19.2