Podmjera 19.4. Tekući troškovi i animacija

Korisnici su odabrani LAG-ovi unutar podmjere 19.2.

Pravilnik o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar clld strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 96/17, NN 53/18)   

Natječaj zaprovedbu podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« – provedba tipa operacije 19.4.1. »Tekući troškovi i animacija« 19.4

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin