Podmjera 3.1. Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete

Pravilnik o provedbi mjere 3 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode«, podmjere 3.1. »Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« i podmjere 3.2. »Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.  (NN 61/18) – NOVI PRAVILNIK

Pravilnik o provedbi mjere 03 „Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“, podmjere 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ i podmjere 3.2. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 111_15, 33/17)

Natječaj za provedbu podmjere 3.1. „Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ provedba tipa operacije 3.1.1 „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete“ od 20. srpnja 2018.

Vezani dokumenti

PREDLOŠCI_2.Natječaj
Izvještaj o napretku
Prezentacije
Vodič za upis u Evidenciju korisnika
Vodič za korisnike Podmjera 3.1. Operacija 3.1.1.
ARHIVA 3.1_1. Natječaj