Podnošenje Zahtjeva za potporu iz Programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom od 29. lipnja do 7. srpnja

Obavještavamo zainteresirane uzgajivače stoke (posjednike goveda, ovaca, koza i kopitara) na području Sisačko-moslavačke županije odnosno zajedničkim pašnjacima Osekovsko polje, Repušničko polje, Gračansko polje te Veliko Svinjičko koji su sukladno Naredbi o mjerama za sprječavanje pojave i širenja bedrenice na zaraženom području („Narodne novine“, broj 85/2022; 88/2022), Naredbi o mjerama suzbijanja i sprječavanja pojave bedrenice na području Republike Hrvatske(„Narodne novine“, broj 92/2022) te Rješenju Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/22-01/30, URBROJ: 525-091557-22-3 od 29. srpnja 2022. godine, cijepili svoja grla protiv bedrenice odnosno antraksa, a nisu ostvarili pravo na potporu u 2022. godini, da od 29. lipnja do 07. srpnja 2023. godine mogu podnijeti Zahtjev za potporu iz Programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom u 2023. godini.

Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe 702/2014, koja se bave stočarskom proizvodnjom.

Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) biti upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

b) biti upisani u Registar farmi i imati upisana grla u Jedinstveni registar domaćih životinja na dan 18. srpnja 2022. godine

c) biti navedeni na izvještaju veterinarske inspekcije Državnog inspektorata o cijepljenim životinjama na pašnjacima Osekovo, Repušnica, Gračanica i području zajedničkog pašnjaka Veliko Svinjičko u skladu s Rješenjem i Naredbom.

Na korisnike potpore se primjenjuje Deggendorfsko načelo te moraju ispunjavati druge uvjete propisane Programom i Pravilnikom.

Potpora se ne može dodijeliti korisnicima koji su ostvarili pravo na potporu u 2022. godini odnosno temeljem Programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom KLASA: 022-03/22-04/440, URBROJ: 50301-05/31-22-3 od 17. studenog 2022. i Pravilnika o provedbi Programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom („Narodne novine“, broj 144/22).

Iznos potpore iz Programa određuje se razmjernom raspodjelom financijskih sredstava iz Programa u skladu s brojem prihvatljivih uvjetnih grla, a najviše do iznosa od 73,24 eura po uvjetnom grlu.

Zahtjev se popunjava putem AGRONET zaštićene aplikacije.

Popunjeni Zahtjev za potporu putem AGRONET-a potrebno je ispisati i potpisati te uz njega priložiti:

  1. popunjenu i ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji nisu međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima

ili

  1. popunjenu i ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima.

Ukoliko je podnositelj pravna osoba, uz Zahtjev i jednu od navedenih Izjava, dužan je priložiti i presliku referentne stranice Godišnjeg financijskog izvješća iz 2022. godine kojom dokazuje da pripada u kategoriju mikro, malih ili srednjih poduzeća.

Zahtjev za potporu i priloženu dokumentaciju potrebno je dostaviti na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: „Program pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom u 2023. godini“.

Detalje o potpori kao i potrebne obrasce možete pronaći OVDJE.

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.