Pregled podataka o poljoprivrednoj aktivnosti u Agronetu kroz Monitoring sustav

AGRONET sustav je zaštićena mrežna aplikacija namijenjena za elektroničku komunikaciju između Agencije za plaćanja i korisnika. 

Sustav za nadzor površina (dalje u tekstu: Monitoring) je postupak redovitog i sustavnog promatranja, praćenja i procjene poljoprivrednih djelatnosti i praksi na poljoprivrednim površinama na temelju podataka satelita Sentinel u okviru programa Copernicus i drugih barem jednakovrijednih podataka. (Pravilnik o provedbi izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja  za 2022. godinu (Narodne novine br. 27/2022, 53/2022).

Monitoring kao element Integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS) identificira i bilježi specifične poljoprivredne aktivnosti i/ili karakteristike usjeva na poljoprivrednoj površini tijekom proizvodne godine i prati provođenje uvjeta prihvatljivosti za mjere.

Podaci Monitoringa mogu se koristiti za različite namjene:

– rana upozorenja korisnika

– ažuriranje ARKOD sustava

– podnošenje automatskog zahtjeva

– kontrola Monitoringom uvjeta prihvatljivosti

– statističko izvještavanje

– informacije o stanju usjeva, raspolaganju gnojivom i dr.

Osnovna namjena Monitoringa su rana upozorenja vezana uz ispunjavanje kriterija prihvatljivosti i obveza u okviru mjera propisanih Pravilnikom, komunikacijom s korisnicima putem zaštićene mrežne aplikacije AGRONET (dalje u tekstu: AGRONET), e-pošte i mobilnih tekstualnih poruka (SMS).

Korisnik pristupa podacima Monitoringa elektronički, putem internetske adrese Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr, koristeći AGRONET aplikaciju na koju se prijavljuje pomoću korisničkog imena i zaporke koje mu izdaje Agencija za plaćanja ili uz pomoć poljoprivredne iskaznice.

Agencija za plaćanja u slučaju nedostatnosti podataka za utvrđivanje poljoprivredne aktivnosti, može zatražiti od korisnika dostavu geotagiranih fotografija kao dokaz poljoprivredne aktivnosti, koju korisnik dostavlja putem mobilne Agro GTF aplikacije.

Geotagirana fotografija je fotografija koja sadrži geografsku lokaciju. Nastaje dodjelom geografske širine i dužine fotografiji, a dodatno može prikazivati i nadmorsku visinu, smjer i druge informacije. Automatsko geotagiranje koristi ugrađeni globalni pozicijski sustav (u daljnjem tekstu: GPS) u uređaju za fotografiranje, a primjenjuje se kroz informacijski sustav Agencije za plaćanja.

Pojedina rana upozorenja šalju se korisnicima i putem elektroničke pošte i SMS poruka.

Slijed pristupa AGRONET/Monitoring podacima:

Ostali podaci i funkcionalnosti AGRONET aplikacije

Aplikacija služi i za popunjavanje jedinstvenog zahtjeva za izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja elektronički, putem internetske adrese Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr, koristeći AGRONET aplikaciju na koju se prijavljuje pomoću korisničkog imena i zaporke koje mu izdaje Agencija za plaćanja ili uz pomoć poljoprivredne iskaznice.

Korisnik za svoje poljoprivredno gospodarstvo u AGRONET-u ima na raspolaganju sljedeće kartice:

  1. a) Kartica Izravna potpora i IAKS mjere ruralnog razvoja koja služi korisniku za:

– pregled Obavijesti

– pregled podataka Monitoringa – praćenja poljoprivredne aktivnosti i ostalih uvjeta za potpore/mjere

– pregled obavijesti u slučaju kontrole Monitoringom iz članka 160. ovoga Pravilnika

– elektroničko popunjavanje Jedinstvenog zahtjeva za 2022. godinu, geoprostornih podataka i podataka o korištenju

  1. b) Kartica Poljoprivredno gospodarstvo/Registri i evidencije koja služi korisniku za:

– pregled podataka iz Upisnika poljoprivrednika (Osnovni podaci)

– pregled podataka iz Upisnika poljoprivrednika (Članovi gospodarstva)

– pregled podataka iz Upisnika poljoprivrednika (Posjed gospodarstva)

– pregled podataka iz Sustava za evidenciju poljoprivrednog zemljišta (ARKOD)

– pregled podataka iz Jedinstvenog registra domaćih životinja (JRDŽ)

– pregled podataka o Ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva (EVPG)

– pregled podataka iz prijeboja odobrenih sredstava (Obračun)

– preuzimanje izvoda iz Upisnika poljoprivrednika/Upisnika obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

– pregled podataka iz Registra prava na plaćanja

– unos podataka u Evidenciju o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda OPG-a

– unos podataka u Evidenciju o pruženim uslugama na OPG-u

– unos podataka u Evidenciju o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda SOPG-a

  1. c) Kartica Poljoprivredno gospodarstvo/Nacionalne potpore koja služi korisniku za:

– popunjavanje zahtjeva za pojedine tržišne potpore

  1. d) Kartica Poljoprivredno gospodarstvo/Odluke koja služi korisniku za:

– pregled i preuzimanje odluka o ostvarivanju prava na Izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja

  1. e) Kartica Poljoprivredno gospodarstvo/KNT koja služi za:

– pregled Izvještaja kontrole na terenu Izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja

  1. f) Kartica Upisnici koja služi korisniku za:

– unos Izjava o posjedovanju poljoprivrednih resursa za Upisnik OPG-ova

Korisnik putem AGRONET-a elektronički razmjenjuje informacije s Agencijom za plaćanja vezano i uz ne – IAKS mjere ruralnog razvoja, Ribarstvo i Tržišnu potporu.

Pomoć pri u korištenju AGRONET-a korisnik može dobiti u podružnicama Agencije za plaćanja, područnim jedinicama Ministarstva nadležnima za stručnu podršku poljoprivredi (Savjetodavna služba), regionalnim uredima Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH), pri čemu djelatniku koji mu pomaže može dati ovlaštenje za jednodnevno korištenje zaporke.

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.