Program potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu mineralnog gnojiva

Cilj ovog Programa je zadržavanje poljoprivredne proizvodnje na razini prošle godine te osnaživanje poljoprivrednih proizvođača kroz određenu nadoknadu povećanja troškova proizvodnje nastalih porastom cijene mineralnih gnojiva.

Za potporu su prihvatljive proizvodne površine na kojima se proizvodi jedna ili više prihvatljivih poljoprivrednih kultura (ratarske kulture, trajni nasadi, povrće, ukrasno bilje, ljekovito bilje) i za koje je podnesen Jedinstveni zahtjev za potporu u 2021. godini. Minimalna prihvatljiva površina pod poljoprivrednim kulturama iznosi 1,0 ha te je za potporu prihvatljivo najviše 20 ha poljoprivrednih površina pod prihvatljivim poljoprivrednim kulturama.

Korisnici potpore su poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika, koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u 2021. godini, a poljoprivrednim površinama veličine 1 ha i više na kojima se uzgaja jedna ili više prihvatljivih poljoprivrednih kultura.

Potpora se dodjeljuje u iznosu od 450,00 kn/ha za prvih 10 ha poljoprivrednog gospodarstva te 250,00 kn/ha za preostalih 10 ha poljoprivrednog gospodarstva, do ukupno 20 ha površina poljoprivrednog gospodarstva.

Potpora iz ovog Programa dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.) kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2019/316 оd 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51I, 22. 2. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013).

Zahtjev za potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi se u razdoblju od 1. travnja 2022. godine do 15. svibnja 2022. godine, Agenciji za plaćanja putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja. Po podnošenju Zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni Zahtjev na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, s naznakom: »Program potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu mineralnog gnojiva«.

Uz ispisani i ovjereni Zahtjev svi podnositelji dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju:

dokaz o kupnji mineralnog gnojiva izdan u razdoblju od 1. listopada 2021. godine do dana podnošenja Zahtjeva (R1 ili R2 račun i/ili originalni maloprodajni račun na ime podnositelja zahtjeva i/ili originalni maloprodajni račun i otpremnica/izdatnica na ime podnositelja zahtjeva)

i

popunjenu i ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima, a podnijeli su Zahtjev ili popunjenu i ovjerenu Izjavu da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima, a podnijeli su Zahtjev.

U slučaju da se tijekom administrativne kontrole utvrdi da Zahtjev nije dostavljen Agenciji za plaćanja sukladno Pravilniku ili da nije priložena potrebna dokumentacija (npr. nedostaje jedna od Izjava) podnositelj Zahtjeva će biti isključen iz ostvarivanja prava na potporu iz ovog Programa. Ukoliko se tijekom administrativne kontrole utvrdi da su informacije na navedenim Izjavama za poslovne subjekte dostavljene od strane podnositelja neistinite ili netočne, svi podneseni Zahtjevi povezanih subjekata podnositelja bit će odbijeni, a podnositelji isključeni iz ostvarivanja prava na potporu iz Programa.

Sukladno točki 6. Programa, korisnici potpore dužni su, prilikom podnošenja zahtjeva za potporu iz ovoga Programa, dostaviti dokaz o kupnji mineralnog gnojiva u iznosu najmanje istom iznosu potpore na koji ostvaruju pravo u skladu s ovim Programom.

Program potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu mineralnog gnojiva

Pravilnik o provedbi Programa potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu mineralnog gnojiva (NN 38/22)

IZJAVA o povezanim subjektima za korisnike koji IMAJU povezane subjekte u potpori

IZJAVA o povezanim subjektima za korisnike koji NEMAJU povezane subjekte u potpori

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.