Program potpore malim mljekarama za sufinanciranje troškova sabiranja mlijeka proizvedenog u Republici Hrvatskoj

Cilj Programa je pružanje financijske pomoći objektima za preradu mlijeka upisanim u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, Odjeljak IX – Sirovo mlijeko i mliječni proizvodi, suočenima s problemima u poslovanju uzrokovanima mjerama za suzbijanje pandemije COVID-19 te značajnim povećanjem troškova sabiranja i transporta sirovog mlijeka od isporučitelja do objekata za preradu. Dodjelom potpore zadržala bi se postojeća razina otkupa, proizvodnje i prerade kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka te omogućio nastavak rada malih mljekara, a samim time i očuvala proizvodnja mlijeka na malim gospodarstvima u Republici Hrvatskoj

Prihvatljivi korisnici potpore iz ovog Programa su mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193, 1.7.2014.) koja posluju u odobrenim objektima za preradu mlijeka upisanima u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla kojega vodi Ministarstvo poljoprivrede i koja su otkupila mlijeko proizvedeno na području Republike Hrvatske u razdoblju od 01. rujna 2020. do 31. kolovoza 2021. godine.

Potporu ne može ostvariti više subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima već samo jedan poduzetnik iz povezanih poduzeća.

Potporu ne može ostvariti subjekt koji otkupljuje i prerađuje isključivo mlijeko s vlastite farme.

Iznos potpore je do 0,20 kn po kg otkupljenog mlijeka, pri čemu pojedinačni korisnik može ostvariti najviše do 1.000.000,00 kuna temeljem ovog Programa.

Program potpore malim mljekarama za sufinanciranje troškova sabiranja mlijeka isplaćuje se kao potpora male vrijednosti sukladno Uredbi o potporama male vrijednosti.

Korisnici potpore obvezuju se da tijekom 2022. godine

– neće jednostrano raskidati ugovorne odnose s primarnim proizvođačima mlijeka

– da će otkupiti količine mlijeka koje su jednake ili veće od prosjeka trogodišnjeg otkupa u 2019., 2020. i 2021. godini.

Više detalja možete pronaći u Programu i Pravilniku.

Program potpore malim mljekarama za sufinanciranje troškova sabiranja mlijeka u RH 

Pravilnik o provedbi potpore malim mljekarama za sufinanciranje troškova sabiranja mlijeka proizvedenog u Republici Hrvatskoj (NN 137/2021)

Zahtjev za potporu

IZJAVA o povezanim subjektima za korisnike koji NEMAJU povezane subjekte u potpori

IZJAVA o povezanim subjektima za korisnike koji IMAJU povezane subjekte u potpori

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.