Program potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva

Program potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva

Javni poziv

IZJAVA

Uputa za popunjavanje Zahtjeva i učitavanje dokumentacije putem AGRONET-a

Cilj Programa potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 320-01/23-01/30, URBROJ: 525-06/209-23-8) od 24. listopada 2023. godine je pružiti financijsku potporu proizvođačima koji se bave proizvodnjom pšenice i/ili ječma i/ili zobi i/ili tritikale i/ili pira i/ili raži i/ili uljane repice kako bi se ublažili ekonomski gubitci koji utječu na održivost proizvodnje ratarskih kultura u Republici Hrvatskoj.

Potporom iz ovoga Programa nastoji se nadoknaditi dio porasta troškova proizvodnje, osigurati likvidnost poljoprivrednih gospodarstava, čime se posljedično nastoji zadržati postojeća razina zaposlenosti i spriječiti poremećaji u opskrbi, kako prerađivačkog sektora, tako i krajnjih potrošača.

Program se provodi putem Javnog poziva objavljenog 27. studenog 2023. godine na mrežnim stranicama Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Potpora iz ovog Javnog poziva isplatit će se najkasnije do 31. siječnja 2024. godine.

Za potporu je prihvatljivo prvih 30 ha poljoprivrednih površina na kojima podnositelj Zahtjeva uzgaja pšenicu i/ili ječam i/ili zob i/ili tritikale i/ili pir i/ili raž i/ili uljanu repicu u 2023. godini.

Intenzitet potpore iznosi najviše 135 €/ha za površine prihvatljive za potporu.

Ako se nakon zaprimanja svih pristiglih Zahtjeva koji zadovoljavaju kriterije za potporom, utvrdi da je ukupni iznos Zahtjeva veći od iznosa osiguranog u proračunu, iznos potpore po korisniku razmjerno će se umanjiti.

Prihvatljivi korisnici potpore su poljoprivredni proizvođači koji se bave proizvodnjom pšenice i/ili ječma i/ili zobi i/ili tritikale i/ili pira i/ili raži i/ili uljane repice i koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  1. a) upisani su u Upisnik poljoprivrednika
  2. b) imaju evidentirane poljoprivredne površine pod pšenicom i/ili ječmom i/ili zobi i/ili tritikale i/ili pirom i/ili raži i/ili uljanom repicom u ARKOD sustavu na temelju kojih je podnesen Jedinstveni zahtjev za 2023. godinu.

Podnošenje Zahtjeva za potporu otvoreno je najkasnije do 20. prosinca 2023. godine.

Zahtjev se popunjava putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije (https://agronet.apprrr.hr/)Agencije za plaćanja, izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja.

Po izvršenom odabiru potpore na elektroničkom obrascu Zahtjeva u AGRONET-u podnositelj Zahtjeva je dužan na računalu popuniti obrazac Izjave, ispisati ga, potpisati i ukoliko je pravna osoba ovjeriti pečatom te priložiti uz Zahtjev u PDF formatu u ZIP datoteci na AGRONET-u.

Podnositelji Zahtjeva koji u Izjavi navedu povezana poduzeća dužni su, osim navedenog,  priložiti i Izjavu u Word formatu u ZIP datoteku na AGRONET-u.

Po popunjavanju Zahtjeva i učitavanju dodatne dokumentacije putem AGRONET-a, podnositelj Zahtjeva je dužan dostaviti popunjenu, ispisanu i potpisanu/pečatom ovjerenu Izjavu na adresu pripadajuće podružnice Agencije za plaćanja nadležne za županiju njegovog sjedišta do 20. prosinca 2023. godine osobno ili preporučenom pošiljkom s naznakom: „Program potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva“.

Adrese podružnica navedene su u Prilogu Javnog poziva, a možete ih pronaći i OVDJE.

U slučaju da se tijekom administrativne kontrole utvrdi da Zahtjev Agenciji za plaćanja nije dostavljen sukladno Programu i Javnom pozivu i/ili da nije dostavljena potrebna dokumentacija propisana Javnim pozivom podnositelj Zahtjeva će biti isključen iz ostvarivanja prava na potporu iz Programa.

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.