Važna obavijest za sve korisnike mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“

Izmjenom Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Program) omogućeno je izdavanje odluka o dodjeli sredstava i za one korisnike mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, kod kojih ukupna vrijednost projekta nakon sklapanja ugovora o financiranju i provedenog postupka nabave prelazi 1.000.000 EUR (1.250.000 EUR s PDV-om) u kunskoj protuvrijednosti.

Navedenu izmjenu Europska komisija je odobrila 4. veljače 2019. godine i primjenjuje se isključivo na projekte za koje su već potpisani ugovori o financiranju s Agencijom za plaćanja, ali čiji je ukupni iznos prihvatljivih troškova nakon javne nabave veći od 1.000.000 EUR.

Korisnicima neće biti moguće dodijeliti potporu u iznosu većem od potpore definirane ugovorom o financiranju, a koja može iznositi najviše 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, odnosno neće biti moguće dodijeliti potporu u iznosu većem od iznosa potpore definiranog odlukom o dodjeli sredstava, za korisnike za koje je već donijela odluku o dodjeli sredstava, ali nije donijela odluku o isplati konačne rate.

Intenzitet potpore iz Programa za pojedini projekt smanjit će se proporcionalno u odnosu na povećanje ukupnog iznosa prihvatljivih troškova te će se u skladu s time povećati udio sufinanciranja korisnika.

Iznos i intenzitet potpore te iznos sufinanciranja od strane korisnika bit će navedeni u odluci o dodjeli sredstava, uz obrazloženje.

Korisnik je obvezan iz vlastitih i/ili drugih izvora (koji mogu biti i javni) osigurati sredstva za financiranje preostalih troškova do ukupne vrijednosti projekta.

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.