Najnovije vijesti

news

Nova informativna radionica za podmjeru 4.1.

Radionica na kojoj će se predstaviti podmjera 4.1 za potencijalne korisnike održat će se u sljedećem terminu: 29.05.2017. – Županijska komora Bjelovar, Petra Preradovića 4/1, 43000 Bjelovar, 10.00 sati (ad-hoc radionica)Osim prezentacije...(više)

news

Objavljen prvi natječaj za operaciju 3.1.1. - Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 23. svibnja 2017. prvi Natječaj za provedbu Podmjere 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ - provedba tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje...(više)

news

Obavijest o izmjenama natječaja za operaciju 4.1.1. i operaciju 4.1.2.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 22. svibnja 2017. godine Izmjene natječaja za podmjeru 4.1. - Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva za:   - operaciju 4.1.1. Restrukturiranje,...(više)

news

Držanje stoke za proizvodno vezanu u potporu 2017. - 2020.

Poštovani poljoprivrednici, obavještavamo vas da je za ostvarivanje prava na proizvodno vezanu potporu u 2017. godini za krave u proizvodnji mlijeka, krave dojilje, ovce i koze koje su prijavljene u jedinstvenom zahtjevu za 2017. godinu ...(više)

news

Nove informativne radionice za podmjeru 4.1.

Radionice na kojima će se predstaviti podmjera 4.1 za potencijalne korisnike održat će se u sljedećim terminima: 26.05.2017. – Ministarstvo poljoprivrede, Kino dvorana, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, 11.00 sati 30.05.2017. – Čakovec,...(više)

news

Potpisan produžetak sporazum o suradnji između hrvatske i grčke Agencije za plaćanja

Tijekom 41. konferencije direktora Agencija za plaćanja EU-a koja se upravo održava na Malti potpisan je produžetak sporazuma o suradnji između hrvatske i grčke Agencije za plaćanja. Sporazumom se uređuju tehnički, organizacijski, zakonodavni,...(više)

news

Obavijest o Izmjenama Natječaja za tip operacije 7.1.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 18. svibnja 2017. godine Izmjene 2. Natječaja za provedbu tipa operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave«. Izmjene...(više)

news

41. konferencija direktora Agencija za plaćanja EU-a na Malti

Gđa Matilda Copić, ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u pratnji direktorice Sektora za planiranje i koordinaciju APPRRR-a gđe Marijane Nakić sudjeluje je na 41. konferenciji direktora Agencija za plaćanja...(više)

news

Obavijest o tijeku isplate potpore poljoprivrednicima

Koliko je potpore isplaćeno? Do sada je poljoprivrednicima za proizvodnu 2016. godinu (kroz predujam, prvu i drugu ratu) isplaćeno više od 3 milijarde kuna, od ukupno predviđenih 3,3 milijarde kuna te za isplatu preostaje još oko 300 milijuna kuna....(više)

news

Informacije o provedbi operacije 10.1.10. Održavanje suhozida

Od ove godine moguće je na  jedinstvenom zahtjevu zatražiti od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ulazak u sustav potpore za operaciju 10.1.10. Održavanje suhozida u mjeri 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske...(više)

news

Novi raspored radionica za potencijalne korisnike podmjere 4.1

Radionice na kojima će se predstaviti podmjera 4.1 za potencijalne korisnike i/ili njihove predstavnike odvijaju se prema sljedećem rasporedu: 22.05.2017.  – PJ “Acin salaš”, Vukovarska 98, 32 214 Tordinci, 10:00 sati 22.05.2017. –...(više)

news

Obavijest pčelarima koji su predali zahtjev za potporu

Nacionalnim pčelarskim programom za razdoblje od 2017. do 2019. godine Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Hrvatskim pčelarskim savezom omogućilo je pčelarima pokriće dijela troškova pčelarenja. Rok za predaju zahtjeva za Tehničku pomoć...(više)

Arhiva vijesti

© 2017 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map