78.01. AKIS Potpora prenošenju znanja

Pravilnik o provedbi intervencije 78.01. – Potpora prenošenju znanja (NN 68_2023)

Prvi Natječaj za provedbu intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. od 7. srpnja 2023.

Izmjene prvog Natječaja za provedbu intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. od 21. srpnja 2023.

Druge izmjene prvog Natječaja za provedbu intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. od 08. rujna 2023.

PREDLOŠCI 78.01

PREZENTACIJE_radionica_78.01

Svrha stručnog osposobljavanja i prijenosa znanja o održivim praksama, agro-okolišna pitanja i inovacije od vitalne su važnosti za promicanje gospodarskog rasta i razvoja ruralnih područja u Hrvatskoj. Viša razina obrazovanja pridonijet će podizanju produktivnosti i konkurentnosti te ekološkoj učinkovitosti poljoprivrednih gospodarstava.

Intervencija je namijenjena prvenstveno poljoprivrednicima koji žele unaprijediti svoja znanja, koji žele usvajanjem novih znanja i inovacija modernizirati i tehnološki unaprijediti proizvodni proces na poljoprivrednom gospodarstvu sa ciljem veće ekonomske učinkovitosti i ekološke održivosti samog gospodarstva. Intervencija će s dodatnom pažnjom biti usmjerena ka mladim poljoprivrednicima.

Aktivnosti uključuju različite podintervencije kao što su:

 1. Strukovno osposobljavanje (tečajevi) za obvezne zakonske zahtjeve (klima, okoliš, ekološka poljoprivreda, IPM, biogospodarstva, genetskih izvora, antimikrobne rezistencije te dobrobit životinja s posebnim naglaskom na izradu uravnoteženog i kvalitetnog hranidbenog obroka koji će osim utjecaja na dobrobit životinja imati utjecaj i na smanjenje emisije stakleničkih plinova)
 2. Strukovno osposobljavanje (tečajevi) u vezi uspostave kratkih lanaca opskrbe
 3. Strukovno osposobljavanje (tečajevi) za mlade poljoprivrednike
 4. Demonstracijske aktivnosti i demo farme (proizvodni pogoni, reprezentativna poljoprivredna gospodarstva, primijenjene, inovativne i digitalne tehnologije i slično)
 5. Studijske grupe (poljoprivrednici, savjetnici) – razmjena znanja i inovacija
 6. Tematske i /ili inovativne skupine
 7. Studijska putovanja

Demonstracijske aktivnosti provode se u svrhu očuvanja konkurentne poljoprivredne proizvodnje, povećanja atraktivnosti bavljenja poljoprivredom, energetske učinkovitosti, primjene mjera ublažavanja klimatskih promjena, zaštite okoliša i očuvanja bioraznolikosti i drugih prioritetnih ciljeva poput primjene inovacija. Osmišljene su kao nadopuna tečajevima, odnosno prikazivanje primjene novih tehnologija u praksi, primjerice prikaza očuvanja bioraznolikosti u praksi ili specifičnih tehnika. Demonstracijske aktivnosti provode se na poljoprivrednom gospodarstvu koji je primjer dobre prakse i primjenjuje najsuvremenije tehnologije, održive i inovativne prakse i/ili ima sve uvjete za prikaz suvremenih tehnologija, održivih i inovativnih praksi. Demonstracijske aktivnosti mogu se održati na poljoprivrednim usjevima ili nasadima, proizvodnim/preradbenim pogonima ili objektima za dopunske djelatnosti sukladno procijenjenim potrebama i dostupnim uvjetima za njihovu organizaciju.

Organizirane demonstracijske aktivnosti na demo farmama provoditi će se najmanje 2 puta godišnje, a broj demo farmi neće biti manji od 25 na razini Republike Hrvatske.

Prihvatljivi korisnici:

Ministarstvo poljoprivrede, uprava(e) nadležna za savjetovanje, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, privatne savjetodavne službe, privatni savjetnici i nevladine organizacije odabrane natječajem za projekte osposobljavanja s širokim rasponom tema, a minimalno onim definiranim člankom 15. (2) i (4) Uredbe (EU) 2021/2115.

Ciljana skupina su poljoprivrednici i zaposlenici poljoprivrednog gospodarstva.

Godišnji program osposobljavanja odobrava Upravljačko tijelo koji će bit ocjenjen na temelju kvalitete i sadržaja svakog ponuđenog tečaja.

Potpora se ne odnosi na tečajeve poduke ili osposobljavanja koji čine sastavni dio uobičajenih obrazovnih programa i koji su dio redovitog obrazovanja na srednjoškolskoj i višoj razini.

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi za pripremu i provedbu programa strukovnog osposobljavanja i usavršavanja, seminara i radionica, demonstracijskih aktivnosti (plaće zaposlenika, putni troškovi i dnevnice za predavače)
 • troškovi demo farme povezani s tehnologijom poljoprivredne proizvodnje koja je odabrana kao tema prijenosa znanja (troškovi poljoprivrednih inputa, radni sati radnika, troškovi specifične opreme, troškovi analiza poljoprivrednih proizvoda (fizikalno kemijske analize plodova i sl.)
 • troškovi za pripremu i izradu materijala za osposobljavanje i demonstracijske aktivnosti (nastavna sredstva i oprema potrebna za provedbu)
 • trošak prostora gdje se održava strukovno osposobljavanje i usavršavanje i demonstracijske aktivnosti te moguće osvježenje
 • trošak nabave ili razvoja informatičkih sustava i alata za pružanje osposobljavanja i edukacija za online edukacije, licence itd
 • ugovaranje vanjskih stručnjaka
 • troškovi za sudionike tečaja/edukacija/demonstracijskih aktivnosti (troškovi puta, troškovi smještaja) isplaćuju se pružateljima usluga
 • agencijske usluge u svrhu organizacije tečajeva/edukacija/demonstracijskih aktivnosti.

Polaznicima će se isplatiti propisani troškovi po završetku programa stručnog osposobljavanja. Koristit će se pojednostavljene opcije troškova.

Intenzitet potpore: 100% prihvatljivih troškova.

Ukupna alokacija: 17.647.058,75 EUR

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.