Mjera Restrukturiranje i konverzija vinograda – objava rang liste

Agencija za plaćanja je dana 12. ožujka 2021. godine objavila Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje 2019.-2023. za mjeru „Restrukturiranje i konverzija vinograda“ u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Natječaj).

Sukladno članku 15. Pravilnika o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do  2023. godine („Narodne novine“, br. 26/19, 21/20, 24/21) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) potpune prijave prema redoslijedu zaprimanja ulaze u daljnju administrativnu kontrolu Agencije za plaćanja kojom se utvrđuje:

  1. a) ispunjavanje uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem
  2. b) prihvatljivost projekta i
  3. c) opravdanost i prihvatljivost aktivnosti, ulaganja i/ili troškova.

 

Nakon administrativne kontrole prihvatljivih prijava, u slučaju kada se utvrdi da unutar programa nema dovoljno sredstava za sufinanciranje svih projekata, bit će sastavljena rang-lista, prema prioritetnim kriterijima utvrđenim u Prilogu III., koji je tiskan uz Pravilnik i njegov je sastavni dio. Agencija za plaćanja odabire najvrjednije prijave (s najvećim brojem prioritetnih bodova) na temelju rezultata dobivenih primjenom prioritetnih kriterija te rang-listu s naznačenim odabranim prijavama objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Ako ukupna vrijednost prihvatljivih prijava s istim brojem prioritetnih bodova premašuje dostupni proračun za ovu mjeru potpore, primjenjuju se proporcionalna umanjenja potpore.

Na Natječaj je zaprimljena 121 prijava. Agencija za plaćanja je provela administrativnu kontrolu svih prijava prilikom koje je utvrđena pravovremenost, potpunost prijave, udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima za provedbu mjere Restrukturiranja na način da udovoljava kriterijima prihvatljivosti iz članka 13. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1149, broj bodova sukladno kriterijima rangiranja iz članka 15. Pravilnika te iznos prihvatljivih troškova.

Sukladno navedenom, Agencija za plaćanja je nakon administrativne kontrole svih prijava pristiglih na Natječaj utvrdila da nema dovoljno sredstava za financiranje svih prihvatljivih projekata te je sastavila rang-listu prema prioritetnim kriterijima utvrđenim u Prilogu III. Pravilnika i odabrala prijave s najvećim brojem prioritetnih bodova.

Rang lista s naznačenim odabranim prijavama objavljena je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja i istoj možete pristupiti ovdje.

Najveći broj ostvarenih bodova je 14 (četrnaest). Prijave kojima je utvrđeno 14 (četrnaest) bodova ostvaruju puni iznos potpore dok će se temeljem članka 15. stavka 3. Pravilnika primijeniti proporcionalna umanjenja potpore na prijave koje imaju utvrđenih 13 (trinaest) bodova. Prijave kojima je utvrđeno 12 (dvanaest) i manje bodova se odbijaju s obzirom na to da nema dovoljno raspoloživih sredstava za tekuću financijsku godinu.

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.