Obavijest regionalnim organizacijama vinara i vinogradara

Obavještavamo regionalne organizacije vinara i vinogradara (u daljnjem tekstu: Regionalne organizacije) priznate u skladu s člankom 51. stavkom 3. Zakona o vinu („Narodne novine“ broj 32/2019) da podnesu zahtjev za potporu sukladno Pravilniku o provedbi programa sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara za razdoblje od 2024. do 2026. godine („Narodne novine“ broj 30/2024).

Pojedinu regionalnu organizaciju može se sufinancirati u iznosu od najviše 150.000,00 eura godišnje.

Intenzitet potpore iznosi 100 % prihvatljivog troška.

Financijska sredstva za sufinanciranje rada Regionalnih organizacija:

 • iz de minimis potpora dodjeljuju se u najvećem iznosu od 66.361,50 eura godišnje po korisniku, u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 2023/2831, 15. prosinca 2023.)
 • na temelju Uredbe o skupnom izuzeću u sektoru poljoprivrede (ABER) dodjeljuju se u najvećem iznosu od 83.638,50 eura po korisniku, u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 2022/2472 od 14. prosinca 2022. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektorima poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 327, 21. prosinca 2022).

 

Prihvatljivi troškovi koji se mogu financirati sredstvima iz de minimis potpore su:

 1. administrativni troškovi,
 2. troškovi najma uredskog prostora,
 3. režijski troškovi,
 4. troškovi opremanja uredskog prostora,
 5. troškovi kupnje informatičke opreme i tehnologije,
 6. troškovi bruto plaća zaposlenih djelatnika.

 

Prihvatljivi troškovi koji se mogu financirati sredstvima iz Uredbe o skupnom izuzeću u sektoru poljoprivrede (ABER) su:

a) organizacija natjecanja, sajmova i izložbi te sudjelovanje u njima, za koje su prihvatljivi sljedeći troškovi:

 1. kotizacija
 2. putni troškova i troškovi prijevoza proizvoda koji će biti obuhvaćeni promidžbenom mjerom
 3. troškovi publikacija i internetskih stranica kojima se najavljuje događanje
 4. troškovi najma izložbenih prostora i štandova te troškove njihova postavljanja i rastavljanja
 5. troškovi simbolične nagrade u vrijednosti do 3.000 eura po nagradi i dobitniku,

 

b) publikacije s ciljem jačanja svijesti šire javnosti o poljoprivrednim proizvodima, za koje su prihvatljivi sljedeći troškovi:

 1. troškovi publikacija u tiskanim i elektroničkim medijima, internetskih stranica te prostora u elektroničkim medijima, na radiju i na televiziji u cilju predstavljanja činjenica o korisnicima iz određene regije ili korisnicima koji proizvode određeni poljoprivredni proizvod, pod uvjetom da su te činjenice neutralne i da svi dotični korisnici imaju jednake mogućnosti zastupljenosti u publikaciji
 2. troškove širenja znanstvenih spoznaja i činjenica

         i) sustavima kvalitete iz članka 20. stavka 2. Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472 otvorenima za poljoprivredne proizvode iz drugih država članica i trećih zemalja

       ii) generičkim poljoprivrednim proizvodima te njihovim nutritivnim koristima i predloženim namjenama.

Rok podnošenja zahtjeva za potporu je 15. travnja 2024. godine.

Zahtjev za potporu dostavlja se kao preporučena pošiljka s povratnicom ili osobno na adresu Agencije za plaćanja, na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Program sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara«.

 Obrasci zahtjeva za potporu mogu se preuzeti ovdje.

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.