77.03. Suradnja – Potpora za EIP operativne skupine

Cilj intervencije je poticanje suradnje, povezivanje istraživanja i poljoprivredne prakse te bolja razmjena informacija o postojećim i novim procesima, postupcima i tehnologijama u proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda te svemu ostalom što doprinosi specifičnim ZPP ciljevima, što će utjecati na bolju učinkovitost resursa i proizvodnju većeg broja proizvoda s dodanom vrijednošću.

Prihvatljivi korisnici:

Prihvatljivi korisnici su EIP operativne skupine (osnovane nakon 1.1.2023.) koje se sastoje od najmanje dva partnera, a koji mogu uključivati fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika u rangu mikro, malog ili srednjeg poduzeća, priznate proizvođačke organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru te druge fizičke i pravne osobe relevantne za provedbu inovativnih projekata (isključujući javnopravna tijela i LAG-ove).

Uvjeti prihvatljivosti:

 • Najmanje jedan partner operativne skupine je upisan u Upisnik poljoprivrednika.
 • Partneri trebaju sklopiti ugovor o poslovnoj suradnji kojim definiraju partnera (odgovornu osobu) koji će podnijeti zahtjev za potporu u ime operativne skupine.
 • Operativna skupina u obvezi je izraditi projektni plan. Kvalitetu projektnog plana operativne skupine ocjenjuje Ocjenjivački odbor.
 • Korisnik/odgovorna osoba operativne skupine je u obvezi nakon sklapanja ugovora o financiranju te prilikom podnošenja svakog zahtjeva za isplatu dostaviti Izvješće o provedbi projekta/završno izvješće Upravljačkom tijelu koje će ga javno objaviti u svrhu diseminacije rezultata projekta.
 • Rezultat projekta kao i sve faze njegove provedbe moraju biti javno dostupni te se ne mogu patentirati, licencirati niti zaštititi kao autorsko pravo ili intelektualno vlasništvo.
 • Projekt mora doprinositi najmanje jednom od 9 specifičnih ZPP ciljeva (članak 6. Uredbe (EU) 2021/2115).

Inovativni projekt temelji se na interaktivnom inovacijskom modelu koji sadržava sljedeća ključna načela:

 1. razvoj inovativnih rješenja usmjerenih na potrebe poljoprivrednika ili šumara uz istodobno rješavanje interakcija u cijelom lancu opskrbe ako je to korisno;
 2. povezivanje partnera s komplementarnim znanjima, kao što su poljoprivrednici, savjetnici, istraživači, poduzeća ili nevladine organizacije, u ciljanim kombinacijama koje su najprikladnije za ostvarenje ciljeva projekta i
 3. suodlučivanje i sukreiranje tijekom trajanja cijelog projekta.

Projekt se odnosi na (najmanje) jednu od sljedećih tema:

 • bioekonomija
 • prilagodba i ublažavanje klimatskih promjena
 • prilagodba poljoprivredne proizvodnje i upravljanje poljoprivrednim resursima
 • smanjenje emisije stakleničkih plinova
 • razvoj novih agrotehničkih metoda za smanjenje ugljičnog otiska
 • konzervacijska poljoprivreda
 • prilagodba poslovanja mladih poljoprivrednika na zahtjeve digitalizacije.

Osim navedenih tema, prihvatljivi su i projekti koji se odnose na ostale teme koje ispunjavaju specifične ciljeve ZPP i ciljeve EIP-a.

Ostali uvjeti prihvatljivosti:

 • Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.
 • Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ove intervencije.
 • Potpora se dodjeljuje na razdoblje od najviše pet godina.

Prihvatljivi troškovi

 • tekući troškovi (troškovi plaća)
 • izravni troškovi provedbe projekta (izravni troškovi mogu biti npr. agrotehničke usluge koje izvode vanjski izvođači (kao npr. usluga oranja, podrivanja, rigolanja, roto drljanja, ravnanja, tanjuranja, frezanja), a iskazuju se po jedinici površine na kojoj su obavljene navedene usluge; trošak jednogodišnjeg sadnog materijala, troškovi gnojiva, troškovi potrošne laboratorijske opreme koji su izravno povezani s provedbom projekta i koji nisu navedeni u neizravnim troškovima, troškovi usluga provedbe analiza i sličnih troškova izravno vezanih za provedbu projekta)
 • troškovi putovanja
 • dnevnice (isključivo za javna tijela)
 • neizravni troškovi

Kupnja dugotrajne materijalne imovine, redovne aktivnosti bilo kojeg partnera operativne skupine, troškovi nastali na projektima koji su već u tijeku te samostalna istraživanja, nisu prihvatljiva u sklopu ove intervencije.

Pojednostavljene mogućnosti financiranja koristit će se isključivo za sljedeće kategorije troškova:

 • neizravni troškovi
 • putni troškovi
 • dnevnice (isključivo za javna tijela)

Sva ostala plaćanja moraju biti potkrijepljena računima i dokumentima koji dokazuju plaćanje ili dokumentima ekvivalentne dokazne vrijednosti.

Načela kriterija odabira

Načela odabira koja se mogu koristiti u ovoj intervenciji su:

 • broj partnera u operativnoj skupini upisanih u Upisnik poljoprivrednika
 • komplementarnost partnera operativne skupine i njihova relevantnost za ciljeve
 • konkretna uloga poljoprivrednih proizvođača/prerađivača u projektu
 • izvedivost plana provedbe projekta
 • očekivani rezultati projekta
 • primjenjivost rezultata projekta
 • informiranje drugih poljoprivrednika o projektu tijekom i nakon provedbe projekta.

Intenzitet potpore  – 100% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Visina potpore – od 30.000 EUR do 200.000 EUR

Alokacija UKUPNO (EUR): 5.100.000

Vrsta dodjele potpore: bespovratna sredstva

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.