Podmjera 7.4. – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Obavijest korisnicima Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1 od 12. lipnja 2018. godine

Obavještavamo korisnike u novom Natječaju za provedbu tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020, koji imaju projekte na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske i suglasnost Ministarstva državne imovine glede rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, da ako u trenutku podnošenja Prvog dijela zahtjeva za potporu nisu još postali vlasnici tih nekretnina ili nisu sklopili Ugovor o osnivanju prava građenja na tim nekretninama, Agencija za plaćanja će za takve slučajeve tijekom administrativne obrade zahtjeva za potporu utvrditi je li korisnik u međuvremenu postao vlasnik nekretnine ili po potrebi putem zahtjeva za dopunu od korisnika tražiti Ugovor o osnivanju prava građenja na nekretnini, odnosno odgovarajući dokument iz točke 8 Priloga 1 Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1.

Pravilnik o provedbi mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 48/201891/2018) – NOVI PRAVILNIK

Pravilnik o provedbi mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 71/16, 15/17, 17/17, 27/17)

Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. od 12. lipnja 2018.

Izmjene Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014.-2020. od 23. srpnja 2018.

Druga izmjena Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1 “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. od 11. prosinca 2018.

Vezani dokumenti

MB_JLS
Obavijest korisnicima Mjere 07 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske koji su podnijeli zahtjeve za potporu za operacije 7.2.1., 7.2.2. i 7.4.1.
Predlošci i upute 7.4.1
Prvi natjecaj 7.4.1